Generelle kurser

Den teoretiske uddannelse er obligatorisk, og består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Afholdelse af kurser er organiseret forskelligt og afhængig af, i hvilken uddannelsesregion man er ansat. De Regionale Videreuddannelsesråd administrerer de generelle kurser i 1) Pædagogik, 2) Vejledning og 3) Ledelse, Administration og Samarbejde (LAS). Tidspunktet for afholdelse af disse kurser (dvs. placering i introduktions- eller hoveduddannelsesforløbet) varierer fra region til region. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om generelle kurser.


REGION NORD

Introduktionsforløb (introduktionsstilling):

Vejledningskursus

Hoveduddannelsesforløb:
Sundhedsvæsenets organisation og ledelse (SOL1, SOL2, SOL3)


REGION ØST

Introduktionsforløb (introduktionsstilling):

Vejledningskursus

Hoveduddannelsesforløb:
Sundhedsvæsenets organisation og ledelse (SOL1SOL2SOL3)


REGION SYD

Introduktionsforløb (introduktionsstilling):

Vejledningskursus

Hoveduddannelsesforløb:
Sundhedsvæsenets organisation og ledelse (SOL1SOL 2SOL 3)


Se Videreuddannelsesrådenes hjemmesider mht. speciallægeuddannelsen:

Region Nord                            
Region Øst
Region Syd