Beskrivelse af specialet

Specialet oto-rhino-laryngologi er et kirurgisk speciale, som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyreoidea samt ansigtsskelet. Derudover foretages diagnostik af sygdomme i mediastinum, bronkier og esofagus samt kranienervediagnostik. Indenfor samtlige områder foregår desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning.

Audiologi er et ekspertområde indenfor oto-rhino-laryngologi, hvor udredning og behandling af høretab foregår.
 
Omkring en række tilstande er der en samarbejde med andre specialer. Det drejer sig bl.a. om Pædiatri (især børn med infektioner i øvre luftveje), Thoraxkirurgi og Lungemedicin (især ved udredning af lungecancer), Neuromedicin (især patienter med svimmelhed og kranienervesymptomer), Neurokirurgi (især patienter med svære hovedtraumer, kraniofaciale misdannelser, tumorer i kraniebasis og acusticusneurinomer), Odontologi (især vedr. ansigtsfrakturer, komplicerede tandinfektioner og mundhulelidelser), Endokrinologi (thyreoidea- og parathyreoidealidelser), Mikrobiologi (Infektionssygdomme), Patologi (tumorudredning), Radiologi (billeddiagnostik), Plastikkirurgi (større ansigtsskader, og rekonstruktioner efter større hoved-halskirurgi specielt efter cancerkirurgi) og Onkologi (behandling af maligne tumorer lokaliseret i specialets regioner).Patientklientellet spænder over et aldersinterval fra nyfødte til gamle med sygdomsintensiteter fra “raske” med mindre problemer til alvorligt syge. Som en konsekvens heraf rummer specialet også palliation og terminal behandling. En stor del af patienterne får foretaget større eller mindre kirurgiske indgreb forudgået af forskellige udredningsprogrammer. Derudover varetager specialet udredning med henblik på medicinsk behandling. Endelig er en del af patienterne akut syge med behov for akut medicinsk og/eller kirurgisk intervention.
 
Der er ca. 150 fuldtidspraktiserende speciallæger i oto-rhino-laryngologi og ca. ligeså mange slutstillinger i hospitalssektoren. En stor del af patientklientellet diagnosticeres og behandles af praktiserende speciallæger. Mange speciallægepraksis har tilknyttet anæstesiologer, således at der kan udføres diagnostik og behandling i kortvarig generel anæstesi.
 
Der er hovedfunktionsafdelinger i alle regioner. Deres hovedopgaver er behandling af specialets benigne kirurgiske lidelser samt udredning for maligne sygdomme. Gennem de senere år er en del af den kirurgiske aktivitet omlagt fra stationær til ambulant kirurgi med faldende sengemasse til følge.
 
Der er landsdelsafdelinger på Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Odense Universitetshospital, Århus Sygehus og på Ålborg Sygehus. Afdelingerne er hovedfunktionsafdelinger for nærområdet, men varetager derudover behandlingen af specialets cancersygdomme i samarbejde med de onkologiske afdelinger samt de højtspecialiserede landsdelsfunktioner (fe.eks. cochlear implant). Derudover er der enkelte afdelinger i regionerne, som ud over hovedfunktionen også varetager såkaldte regionsfunktioner. Disse omfatter f.eks. otoscleroseoperationer, rhinoplastikoperationer og næse-bihuleoperationer med navigation (CAS-FESS).