Om selskabet

DSOHH blev oprettet i 1899 som et forum for udveksling af kliniske og videnskabelige informationer og synspunkter mellem læger beskæftiget med oto-rhino-laryngologi.

Selskabets formål er at fremme den oto-rhino-laryngologiske videnskab, herunder hoved-halskirurgi, og det kollegiale sammenhold mellem Selskabets medlemmer. DSOHH skal sikre, at uddannelsen til speciallæge i faget er sufficient samt fremme efteruddannelsen.

Selskabet repræsenterer det oto-rhino-laryngologiske speciale over for danske sundhedsadministrative myndigheder samt repræsenterer selskabets medlemmer i internationale selskaber.