Fagområder

Om specialet:

Fagområdet otokirurgi hører under det lægefaglige speciale Oto-Rhino-Laryngologi.

Det otokirurgiske fagområde omfatter diagnostik, kirurgisk og medicinsk behandling, kontrol og rehabilitering af benigne og maligne lidelser, medfødte misdannelser samt traumefølger af det ydre øre og dettes ossøse begrænsning samt omgivende bløddele, øregang, mellemøret og indre øre samt tilhørende hjernenerver.

De kliniske opgaver er afgrænset ved ovenstående definition. Fagområdet er ganske overve-jende kirurgisk, hvoraf den største andel består af sanerende og af hørebevarende eller forbedrende operationer på grund af sequelae til tidligere recidiverende eller kronisk otitis media eller traumer. Det drejer sig om lukning trommehinde defekter, resektion af inflammatoriske forandringer og rekonstruktioner af ossikel-kæden. Dertil kommer resektion af tumorer og rekonstruktion af kongenitte og akvisitte degenerative forandringer.

Selskabet hjemmeside:

dokse.dk

Om specialet:

Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der  hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved- og Halskirurgi.

Det vestibulære fagområde omfatter diagnostik, screening, medicinsk og kirurgisk behandling, kontrol, rehabilitering af benigne, maligne, kongenitte lidelser, traumefølger mv. i indre øre,  hjernenerve og differentialdiagnostik i forhold til centrale neurologiske lidelser. Da neuro-otologien klassisk også har varetaget ansigtets øvrige kranienerver, har fagområdet desuden også interesser indenfor facialisdiagnostik, smags- og lugtesans samt et tæt samarbejde med det audiologiske og otokirurgiske fagområde indenfor hørelsen og ørelidelser i øvrigt.

De kliniske opgaver afgrænses af definitionen, men fordrer tætte samarbejdsrelationer med bl.a. psykologer, fysioterapeuter, sociale myndigheder foruden i visse tilfælde neurologer, audiologer og ørekirurger (ved svimmelhedstilstande der indbefatter påvirkning af hørelsen f.eks. cochlear implant, syndromer, vestibularis schwannom, perilymfatiske fistler etc.). En særlig klinisk funktion udgør vestibulær vurdering af klinisk raske personer (piloter og dykkere mf.).

Selskabet hjemmeside:

dsfv.dk

Om specialet:

Medicinsk audiologi er et fagområde indenfor oto-rhino-laryngologi og har været praktiseret som sådan siden etableringen af den offentlige sygehusbaserede høreomsorg først i 1950’erne.

Det medicinsk audiologiske fagområde omfatter diagnostik, ikke-kirurgisk behandling og rehabilitering af børn og voksne med hørenedsættelse, tinnitus, hyperakuse og i begrænset omfang balanceforstyrrelser. Endvidere er fagområdet involveret i forebyggelse og tidlig opsporing af hørenedsættelse herunder screening af nyfødte for hørenedsættelse. Forståelse af hørelsens fysiologi og viden om konsekvenserne af hørenedsættelse af enhver sværhedsgrad har central betydning. En andel af patienterne (hørenedsættelse som følge af mellemørelidelser, samt Cochlear Implant-patienter) håndteres i fællesskab med det otokirurgiske fagområde.

Behandling af hørenedsættelse er for flertallet af patienterne rehabilitering gennem brug af høreapparat og eventuelt høretekniske hjælpemidler. Mange har brug for supplerende foranstaltninger af pædagogisk eller social karakter.

Selskabet hjemmeside:

dmasaud.dk

Om specialet:

Selskabet hjemmeside:

rhinologiskselskab.dk

Om specialet:

Dansk Hoved Hals Kirurgisk Selskab blev dannet i 1994 på initiativ af tumor-kirurger fra øre-, næse-, halsafdelingerne på universitetssygehusene med det formål at skabe et forum for formel og uformel diskussion af emner omkring hoved-og halskirurgien. Selskabet afholder et årligt internatmøde af 2 dages varighed med inviterede foredragsholdere og frie foredrag. Selskabet søger at fremme interessen for både den benigne og maligne hoved/hals kirurgi og skabe rum for samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger. Selskabet har en bestyrelse på 3 medlemmer (Formand Sten Schytte, Kasserer Anders Rørbæk, Sekretær Christel B. Lajer) og har aktuelt 114 medlemmer.

Selskabet er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber.

Selskabet hjemmeside:

dhhks.dk

Om specialet:

Dansk Laryngologisk Selskab varetager fagområdet laryngologi og foniatri. Fagområdet omfatter diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning af lidelser i larynx og trachea samt neurofysiologiske lidelser, der påvirker larynx og/eller artikulationen.
Selskabets formål er:
  • at virke til fremme af dansk laryngologi og foniatri
  • at virke til fremme af fagets videnskabelige og praktiske vilkår
  • at fremme samarbejdet med nordiske eller andre parallelle udenlandske selskaber
Selskabets virkeområde er at belyse og diskutere:
  • laryngologiske og foniatriske emner
  • diagnosticering og behandling af benigne lidelser inden for det laryngologiske og foniatriske fagområde
  • diagnosticering af tumorer i larynx og behandling af præmaligne og maligne tumorer, i samarbejde med relevante faglige organisationer

Selskabet hjemmeside:

laryngologiskselskab.dk