Beskrivelse af uddannelsen

Hvorfor vælge dette speciale?
Man kan bruge en specialelæge uddannelse i oto-rhino-laryngologi indenfor såvel primær- som sekundærsektoren. Patientklientellet er meget varieret, fra børn med øreproblemer over patienter der har brækket næsen eller har en aldersbetinget hørenedsættelse men ellers er raske, til alvorligt syge patienter. Aldersspekteret dækker fra nyfødte til gamle. Der er en blanding af medicinsk og kirurgisk behandling, med en overvægt af det kirurgiske. Der er i alle tilfælde instrumenthåndtering. Der er gode forskningsmuligheder indenfor mange facetter af specialet, hvor der ret hurtigt kan samles et ret stort antal patienter. Danmark har videnskabeligt hævdet sig internationalt indenfor flere områder af specialet. Vagtbelastningen hører ikke til de værste.

Beskrivelse af speciallægeuddannelsen
Efter endt turnusuddannelse kommer man ind i specialet i en introduktionsstilling af et års varighed. Denne stillingstype findes på alle afdelinger. Hoveduddannelsen har en varighed på 4 år; heri indgår uddannelse på audiologisk afdeling og i en speciallægepraksis. Hoveduddannelsesstillingerne er forankret i de funktionsbærende enheder. Stillingerne er sammensat, så der også i forløbet er en ansættelse på en universitetsafdeling. I løbet af uddannelsen kommer man på såvel specialespecifikke som tværfaglige kurser, og der er også indlagt et forskningstræningsmodul.