Bestyrelse

Formand

Thomas Hjuler

Arbejdssted: Øre-næse-halskirurgisk og audiologisk afdeling, Rigshospitalet
Email: thomas.hjuler@regionh.dk

Næstformand

Kasper Wennervaldt

Arbejdssted: Arbejdssted: Øre-næse-hals afdelingen, SUH, Køge
Email: 

Kasserer

Christian Bak

Arbejdssted: Øre-næse-halsklinikken, Viborg
Email: kasserer@dsohh.dk

Redaktør

Jesper Bille

Arbejdssted: Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
Email: 

Sekretær

Susanne Scott

Arbejdssted: Øre-næse-halsafdelingen, Nordsjællands hospital
Email: Sekretaer@dsohh.dk