Indmeldelse

Indmeldelse i selskabet sker ved at udfylde og afsende nedenstående formular til sekretæren i DSOHH.

Man kan som udgangspunkt kun blive medlem af DSOHH, hvis man er læge. Ikke-læger kan søge om optagelse efter skriftlig begrundet anmodning til DSOHH´s bestyrelse.

Kontingentsatsen er kr. 1.200,-, der årligt opkræves via lægeforeningen i juni. Husk at opdatere dine medlemsinformationer hos Lægeforeningen på laeger.dk

Ved ønske om udmeldelse af selskabet, kan læger gøre dette på laeger.dk (mine sider), mens ikke-læger kan skrive en mail til vs@dadl.dk

 

Indmeldelsesformularen findes her