Koder

Diagnosekoder
Online database med diagnosekoder (ICD10) i otorhinolaryngologien

Behandlingskoder
Online database med behandlings- og operationskoder i otorhinolaryngologien

SKS-databasen
Sundhedsstyrelsens klassifikationsserver (Administrative forhold, Behandlings- og plejeklassifikation, Sygehus-afdelingsklassifikation, Klassifikation af sygdomme, Ulykkesklassifikationer, ICF-Klassifikation , Klassifikation af operationer, Lægemiddelstofklassifikation ATC, Anæstesi, intensiv, præhospital, Klassifikation af undersøgelser, Midlertidig undersøgelsesklassifikation, Tillægskoder, Diverse procedurekoder (ZP, ZW og ZZ kodelister, Klassifikation af operationer 2. udgave)