Pressemeddelelse: Kleins Legat 2021

Professor, overlæge Therese Ovesen modtager den 24. september 2021
Kleins Legat på 75.000 kr.

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat blev stiftet i 1948 med det formål
”årligt at uddele en hædersgave til en videnskabeligt veluddannet og anset speciallæge eller til
en fremragende kunsthistoriker”. Årets legatmodtager er udpeget af DSOHH – Dansk Selskab
for Otorhinolaryngologi – Hoved- & Halskirurgi.

Læs mere her