Nyt europæisk underselskab for yngre ØNH specialister – Young CE-ORL

Link: https://young-ceorlhns.ceorlhns.org/

Efter længere forberedelse blev Young CEORL officielt etableret i oktober 2022, i forbindelse med CEORL konferencen i Milano.

Young CEORL er en datterorganisation til CEORL, for personer i ØNH specialet (reservelæger, 1. reservelæger, afdelingslæger og i princippet overlæger) indtil personen er fyldt 45 år.

Young CEORL har bl.a. til formål at

  • Skabe netværk blandt ØNH læger i alderen til og med 45 år
  • Afholde webinars tiltænkt yngre kollegaer i specialet
  • Samarbejde om internationale multi-center protokoller og surveys
  • Skabe overblik og bindeled i diverse europæiske ØNH PhD programmer
  • Facilitere fellowship programmer for alle subspecialer
  • Andre ting relevant for yngre ØNH læger

 

Medlemskab er gratis og uden forpligtelser, og nemt at få: https://young-ceorlhns.ceorlhns.org/become-a-member