Nyheder

DSOHH Efteruddannelseskursus 2023

DSOHH Efteruddannelseskursus afholdes i år på Hotel Koldingfjord d. 1.-2. september. Programmet indeholder emner som benigne mundhulesygdomme, simulation i praksis, akut svimmelhed og lokalbehandling af thyroideaknuder. Vi glæder os til

Læs mere

DSOHH årsmøde 2023

DSOHH’s årsmøde 2023 er netop vel gennemført. Mødet var velbesøgt med knap 300 kolleger fra hele landet. Temaet var dysfagi og vi havde besøg af professor Joanne Patterson fra Liverpool

Læs mere

Ny behandling af nasal polypose

Medicinrådet har i sommeren 2022 godkendt biologisk behandling til patienter med svær nasal polypose, CRSwNP. Det drejer sig om præparaterne, Dupilumab og Mepolizumab. I princippet kan der startes med Mepolizumab

Læs mere