Ny behandling af nasal polypose

Medicinrådet har i sommeren 2022 godkendt biologisk behandling til patienter med svær nasal polypose, CRSwNP. Det drejer sig om præparaterne, Dupilumab og Mepolizumab.
I princippet kan der startes med Mepolizumab  nu, mens Dupilumap først er klar pr. 01.11.22. Medicinrådet anbefaler landsdækkende studie mhp at afklare evt. forskelle i effekten af de to biologiske præparater.

Læs mere om her.