Om Stiftelse af Nordisk Oto-Laryngologisk Forening

Om Stiftelsen i 1911 og den historiske udvikling af datidens Øre-, næse- og hals speciale (af Chr. Brahe Pedersen)

I forbindelse med afholdelse af kongres i Nordisk Oto-Laryngologisk Forening i Trondheim, juni 2008, kongres nummer 30 i rækken af møder, er det fundet af interesse at samle oplysninger om oprettelse af foreningen og baggrunden for dette tiltag.

Dertil kommer en kort beskrivelse af Oto-Laryngologiens udvikling i de forskellige nordiske lande på den tid, det vil sige for omtrent 100 år siden, og de læger som deltog i udviklingen.
Endelig skitseres kort de sygdomme, som havde stor kvantitativ betydning og som optog de læger, som behandlede patienter med øre-, næse- og halslidelser.

Ved at foretage en samlet vurdering af Oto-Laryngologiens tidligste udvikling i de nordiske lande er det karakteristisk, at udviklingen startes af enkelte personer, som er meget aktive og besidder en dynamik, som sætter gang i udviklingen. Der har utvivlsomt være et stort behandlings behov på grund af de mange infektionssygdomme med tilhørende komplikationer i øre-, næse- og halsregionerne. Efterhånden, som behandlingsmulighederne forbedredes, var en specialisering nødvendig og til gavn for patienterne. De mænd som udviklede specialet var stærke og besad flere talenter.

Find hele artiklen her