Anbefalinger COVID19

Kære DSOHH medlemmer
Vi har modtaget flere henvendelser på baggrund af vort sidste nyhedsbrev indeholdende anbefalinger i relation til aktuel undersøgelse/behandling af patienter her i COVID-19 pandemien.

Vore anbefalinger:

  1. Undlad og udskyd enhver ØNH-undersøgelse der ikke er kritisk.
  2. Anvend altid smitteværn ved udførelse af en nødvendig ØNH-undersøgelse. Dette gælder i princippet alle ØNH-undersøgelser.

Vi er helt bevidste om, at dette lægger yderligere pres på klinikkerne, afdelinger, hospitalerne.

Baggrunden kan opsummeres som anført af AAO-HNS:
”There is evolving evidence that otolaryngologists are among the highest risk group when performing upper airway surgeries and examinations. A high rate of transmission of COVID-19 to otolaryngologists has been reported from China, Italy, and Iran, many resulting in death.”

https://www.entnet.org/content/academy-supports-cms-offers-specific-nasal-policy

https://www.entnet.org/content/otolaryngologists-and-covid-19-pandemic

https://www.entnet.org/content/coronavirus-disease-2019-resources

I UK er en ØNH-kollega afgået ved døden, en anden ligger I respirator. Man anbefaler bl.a. på denne baggrund anvendelse af FFP3-masker ved alle undersøgelser.

https://www.britishlaryngological.org/news/updated-and-amended-message-bla-president-mark-watson

https://www.entuk.org/covid-19

Som et eksempel på praktisk implementering i relation til mangel på masker har man flere steder i UK indført, at en enkelt læge bærer FFP3-maske under stuegang og denne læge foretager alle undersøgelser – medfølgende læger i baggrunden tager notater og udfører nødvendigt IT-arbejde.

Som I ved fra sidste nyhedsbrev støttes vore anbefalinger af CEORL-HNS. Vi har kontakt med kolleger i Finland, Sverige, Norge, Holland, Irland, Tyskland, Australien, Japan og Korea – alle tilkendegiver samme indstilling.

Regelret evidens for vor anbefaling findes nok ikke – ligesom det gør sig gældende for stort set alle anbefalinger og implementeringer iværksat af vor regering og sundhedsmyndigheder. På baggrund af tilgængelige rapporteringer er det er ikke desto mindre vor overbevisning, at ØNH-læger sammen med intensivpersonalet nok er den gruppe der er i højest risiko for at blive smittet – og for at smitte patienterne.

Vi er derfor nødt til at insistere på tilstrækkeligt smitteværn!

I henhold til sidste nyhedsbrev har vi fået svar på vore henvendelser til Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen (vi har endnu ikke hørt fra Sundhedsministeriet) – tilbagemeldingen er, at man arbejder på at tilvejebringe smitteværn. Vi opfordrer jer alle til at arbejde for at skaffe det nødvendige udstyr (særligt FFP3-masker og ansigtsvisir/anden øjenbeskyttelse).

Pas godt på jer selv og jeres patienter!

Venligste hilsener

Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH)

Per Caye-Thomasen, formand
Helle Døssing, næstformand
Gitte Hvilsom, sekretær
Kim Werther, kasserer
Thomas Kjærgaard, redaktør

Eksempler på yderligere læsestof til information i henhold til ovenstående:
https://www.enttoday.org/article/otolaryngologists-may-contract-covid-19-during-surgery/?fbclid=IwAR0Nbi6jm4rgW_HCS0g9dFTr7y6eaZuhvBcUgBBggmGbVDpJKi3t1lC4tMY

http://www.asohns.org.au/about-us/news-and-announcements/latest-news?article=78

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/europe-s-doctors-getting-sick-like-in-wuhan-chinese-doctors-say?fbclid=IwAR2ds9OWRxQuMHAuy5Gb7ltqUGMZNSojVNtFmq3zzcSLb_bO9aGYr7URxaI

Zou L, Ruan F, Huang M, et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. N Engl J Med. 2020 Mar 19;382(12):1177-1179. doi: 10.1056/NEJMc2001737. Epub 2020 Feb 19.

van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17. doi: 10.1056/NEJMc2004973. [Epub ahead of print]