Aktuelt

Rhinology-Otolaryngology Fellowships in Greece

The University of Larissa and The University of Athens in Greece have partnered with Trialect Incorporation (https://trialect.com/) , United States, to provide short-term fellowships in the areas of rhinology and Otolaryngology. The program can be  for short-term visitorship (1 week for senior surgeons for exchange) and traineeship ( 4-10 week for junior/mid-level surgeons). We appreciate if you can refer your fellows/students/colleagues who may be interested. The details can be perused at:

Nyhedsbrev december 2018

Kære DSOHH medlem,

Så nåede vi atter december, og bestyrelsen i DSOHH vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.

Som altid på denne tid, er vi i fuld gang med at planlægge næste årsmøde på Hotel Nyborg Strand, som næste år ligger torsdag d. 25. og fredag d. 26. april.

 

Læs hele brevet her

PhD-forsvar, Eva Rye Rasmussen

Eva Rye Rasmussen forsvarer sin PhD “Non-histaminergic Angioedema Patients: Identification, Characterization And Treatment (NAPICAT): A thesis on angiotensin converting enzyme-inhibitor induced angioedema”

Tid: d. 28.09.2018 kl. 15

Sted: Auditorium 2 opgang 44, rigshospitalet.

Hovedvejleder: Christian von Buchwald, Professor ØNH Rigshospitalet.

Medvejledere: Anette Bygum, professor Hudafdeling I, OUH, MIa wadelius, Professor Uppsala Universitet, Preben Homøe, Professor ØNH Køge.

Assessment committee: Claus Rikard Johnsen, overlæge og lektor, Gentofte hospital, Theresa Caballero, consultant, University hospital Madrid, Spanien; Ulrich Strassen, Consultant, University Hospital Munich, Tyskland.

DSOHH Efteruddannelseskursus 2018

Kære medlemmer!

Hermed inviteres alle til årets efteruddannelseskursus.

Udvalget håber at programmet er sammensat så alle, både hospitalsansatte og speciallæger i praksis finder indholdet interessant.

Rammerne er som altid Hotel Kolding Fjord, i år har vi valgt at introducere levende musik efter festmiddagen.

Vi håber på stor tilslutning.

 

Læs mere og tilmeld dig her