Bilag, skemaer og målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen

Målbeskrivelse 2022
For speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Se kompetencekort for hhv. introduktionsstilling og hoveduddannelse her


Målbeskrivelse 2015
For speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Kittellommebog for hoveduddannelsen
Kittellommebog for introuddannelsen

Målbeskrivelse 2011
For speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi


Målbeskrivelse 2004
For speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi


Logbog 2004 
Portefølje for Speciallægeuddannelsen

Bedømmelsesskema – Faglig profil for uddannelsesstilling  Version 2.0

Beskrivelse af det forventede faglige profil for ansøgere til uddannelsesstillinger i oto-rhino-laryngologi, inkl. bedømmelsesskema.

Supplerende kriterier

til vurdering af kvalificerede ansøgere til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Bilag AIntroduktionssamtale

Bilag APUddannelsesplan

Bilag BJusteringssamtale

Bilag BPOpfølgningssamtale

Bilag CSlutevalueringssamtale

Bilag CSSammenfattende bedømmelse

Bilag FEvaluering af Uddannelseskurser


Ansøgning for opnåelse af speciallægeanerkendelse efter 2003-bestemmelserne

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen

Attestation for gennemført forskningstræning


UEMS logbog på dansk

European Union og Medical Specialists