Andre Selskaber

Danmark

Lægeforeningen og DADLNET

DØNHO
Danske Øre-næse-halslægers Organisations hjemmeside

Yngre Otologer
Forening af Yngre Otologer i Danmark (YO)

DSHHO
Dansk Selskab for Hoved-Hals-Onkologi

DAHANCA
Danish Head and Neck Cancer Study Group

DMAS
Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab

DMS
Dansk Medicinsk Selskabs hjemmeside

DOKS
Dansk Otokirurgisk Selskab

DRS
Dansk Rhinologisk Selskab

DSFV
Dansk Vestibulogisk Selskab

DTS
Dansk Thyreoidea Selskab

SKA
Sammenslutningen af Kræftafdelinger (Øst-Danmark)

Søvnselskabet
Dansk Selskab for Søvnmedicin

SØNHKS
Studerendes Øre-næse-Hals-Kirurgisk Selskab

 

Norden

NAS
Nordisk Audiologisk Selskab

NORDIC-ENT
Nordic Association of Otolaryngology

NFOHH
Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi

SSHNO
Skandinavisk Selskab for Hoved-Hals Onkologi

SFOHH
Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi

 

Internationalt

AAO-HNS
American Academy of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery

CE-ORL
Confederation of European ORL-HNS

EAONO
European Academy of Otology & Neurotology

ELS 
European Laryngological Society

ESSO
European Society of Surgical Oncology

EUMS/UEMS
European Union og Medical Specialists
– Oto-rhino-laryngological section

IFOS
International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies

Politzer Society
International Society for Otologic Surgery