Andre Selskaber

Lægeforeningen og DADLNET
DØNHO
Danske Øre-næse-halslægers Organisations hjemmeside
Yngre Otologer
Forening af Yngre Otologer i Danmark (YO)
DSHHO
Dansk Selskab for Hoved-Hals-Onkologi
DAHANCA
Danish Head and Neck Cancer Study Group
Søvnselskabet
Dansk Selskab for Søvnmedicin
SØNHKS
Studerendes Øre-næse-Hals-Kirurgisk Selskab
NORDIC-ENT
Nordic Association of Otolaryngology
NAS
Nordisk Audiologisk Selskab

SSHNO
Skandinavisk Selskab for Hoved-Hals Onkologi
DMS
Dansk Medicinsk Selskabs hjemmeside
SKA
Sammenslutningen af Kræftafdelinger (Øst-Danmark)
SFOHH
Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud- och halskirurgi
NFOHH
Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi
EAONO
European Academy of Otology & Neurotology

IFOS

International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies
EUMS/UEMS
European Union og Medical Specialists
– Oto-rhino-laryngological section
ELS
European Laryngological Society
ESSO
European Society of Surgical Oncology
AAO-HNS
American Academy of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery
Politzer Society
International Society for Otologic Surgery
DTS
Dansk Thyreoidea Selskab
DRS
Dansk Rhinologisk Selskab
CE-ORL
Confederation of European ORL-HNS
DMAS
Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab
DOKS
Dansk Otokirurgisk Selskab
DSFV
Dansk Vestibulogisk Selskab