Evaluering af uddannelsesstillinger

EVALUER.DK

Registrering af uddannelsessøgende lægers evalueringen af uddannelsesstillinger

Videreuddannelsesrådene har oprettet en hjemmeside, hvor evalueringen af uddannelsesstederne (Bilag D og E) fremover skal registreres af de uddannelsessøgende læger (dvs. turnus, intro- og hoveduddannelsen).

Man planlægger at oprette samtlige formularer og skemaer i dette system, men i øjeblikket er det udelukkende den nævnte evaluering samt i enkelte uddannelsesregioner også kursustilmeldingen.

Systemet er obligatorisk. Bruger navn er den uddannelsessøgende læges CPR nummer, mens password’et tilsendes af Videreuddannelsesrådet.