Foredragets titel (max. 30 ord):

  Forfatter(e):

  Afdeling/praksis:

  Uddannelsesniveau:


  OBS!: "Introduktion", "Materiale/metode", "Resultater" og "Diskussion" må maksimalt udgøre 250 ord sammenlagt.


  Introduktion: 40:

  Materiale/metode:

  Resultater:

  Diskussion:

  Ønsker kun præsentation af poster

  1. Forfatters fulde navn:

  1. Forfatters e-mail: