Interesserer du dig for klagesager så er du måske vores nye sagkyndig  i  Klagecentret  i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Om os
Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed i sundhedsvæsenet og administrerer rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser. På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet over 450 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed er en sammenlægning af det tidligere Patientombud og Sundhedsstyrelsens tilsynsfunktioner, herunder Embedslægeinstitutionerne og Autorisationer. Styrelsen blev etableret den 8. oktober 2015.

I Klagecentret arbejder mere end 130 medarbejdere, der i blandt læger, jurister, sekretærer, piccoloer og studenter.

Læs hele stillingsopslaget her