Akut otitis media

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Akut otitis media

BAHA (Bone Anchored Hearing Aid)

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord BAHA – Knogleforankret høreapparat

Benign paroxystisk positionel vertigo (BPPV)

pdf_icon

Dokumentegenskaber 2022 ver.1
Gældende for Vestibulogi
Målgruppe Sundhedspersoner indenfor ØNH-specialet
Udarbejdet af Dansk Selskab for Vestibulogi under DSOHH ved Mathias Winther Bech (AAU) og Dan Dupont Hougaard (AAU)
Opdateringsdato 15.03.2022
Faglig ansvarlig Overlæge Dan Dupont Hougaard (AAU)
Nøgleord Benign paroksysmal positionel vertigo, BPPV, løse øresten

Cochlear implant (CI)

pdf_icon

Dokumentegenskaber Udkast 2013 ver.1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otokirurgisk Selskab under DSOHH 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Cochlear implant (CI).

Mastoiditis acuta

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Akut mastoiditis

Mellemøre kolesteatom

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Mellemøre kolesteatom, cholesteatoma auris media

MR Safety ved Cochlear Implant

pdf_icon

Dokumentegenskaber 2015 ver.1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otokirurgisk Selskab, den 08.10.15
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord MR-kompatibilitet, cochlear implant

Otitis externa

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Ekstern otitis, nekrotiserende ekstern otitis

Otosclerose

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.2019
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Otosklerose, konduktivt høretab, stapedotomi

Perifer facialisparese

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Facialisparese, facial palsy, Bells parese

Perioperativ antibiotisk behandling

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Perioperativ antibiotisk behandling ved ørekirurgi

Tubulation af trommehinden

pdf_icon

Dokumentegenskaber Version 1
Gældende for Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi
Udarbejdet af Dansk Otologisk Selskab. 01.04.14
Opdateringsdato 01.10.19
Faglig ansvarlig Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved og Halskirurgi
Nøgleord Tubulation af trommehinden